Tartumaa Omavalitsuste Liit ja kultuuripoliitika mõttekoda Creativity Lab käivitavad Tartumaa maakondliku kultuurijuhtide arendus- ja koolitusprogrammi Loov Tartumaa. Programmi tegevusi viiakse ellu kõikides Tartumaa omavalitsustes alates aprillist 2020 kuni juunini 2021. Koolitusele antakse avalöök veebis 8. aprillil 2020. Programm on suunatud maakonnas tegutsevatele kultuurijuhtidele (omavalitsuste kultuurinõunikud, peamiste kultuuriasutuste eestvedajad), aga ka kultuurivaldkonna eestvedajatele erasektoris, loomeettevõtjatele, omavalitsuste arendusspetsialistidele ning ettevõtluse ja turismivaldkonna arendamisega tegelejatele.

Programmi eesmärgiks on toetada Tartumaa kultuuristrateegia elluviimist, sh arendada Tartumaa kultuurijuhtide oskusi ja pädevusi kultuurikorralduse, loomemajanduse ja loomeettevõtluse, strateegilise planeerimise, projektide koostamise ja juhtimise, uute tehnoloogiate rakendamise, rahvusvahelise koostöö, kommunikatsiooni jt seotud teemadel, tõsta omavalitsuste võimekust kasutada Euroopa kultuuripealinna 2024 tiitliga kaasnevaid võimalusi ning toetada kultuurijuhtimise võrgustiku loomist ja arendamist Tartumaal.