Tartumaa kultuurikorraldajate arendus- ja koolitusprogramm Loov Tartumaa osalejateks on 25-liikmeline tuumikgrupp, kes on oodatud osalema kõikides programmi moodulites, ning lisaks eri sihtgrupid (noored, loomeettevõtjad, omavalitsuste arendusnõunikud, raamatukogutöötajad jt), kes on oodatud osalema neile suunatud sündmustel. NB! Programm on indikatiivne, teemad ja kavandatud toimumisajad võivad muutuda.

0.1. Veebimoodul: Programmi avalöök (8. aprill 2020)
0.2. Veebimoodul: Videokohtumiste läbiviimine. Sissejuhatus loomemajandusse (22. aprill 2020)
0.3. Veebimoodul: Kootsiv juhtimine (coaching leadership) (6. mai 2020)
0.4. Veebimoodul: Loovad linnad ja regioonid (20. mai 2020)
0.5. Veebimoodul: Loova linna kontseptsioon väikelinnades ja maapiirkondades (3. juuni 2020)
0.6. Veebimoodul: Tulevikustsenaariumid kultuurikorralduses (17. juuni 2020)

1. Moodul: Tartumaa kultuuriteekondade disainimise töötuba
17.-18. august 2020, koht täpsustamisel
Koolitajad: Markko Karu ja Ragnar Siil
Teemad: koolituse esimesel päeval antakse ülevaade teenusedisaini põhimõtetest ja tööriistadest. Teisel päeval tuleb osalejatel koos turismi- ja kultuurivaldkonna esindajatega töötada välja teenusedisaineri juhendamisel vähemalt ühe kultuuriteekonna detailne kirjeldus. Omavalitsuste loomemajanduse tegevuskavade vahetulemuste ülevaatamine ja uute ülesannete jagamine.  

2. Moodul: Projektide, muudatuste ja meeskondade juhtimine
22.-23. september 2020, koht täpsustamisel
Koolitajad: Jorma Sarv ja Ragnar Siil
Teemad: protsesside ja inimeste juhtimise põhialused, muudatuste juhtimise mudelid, meeskondade arengufaasid, juhtimise ja eestvedamise eripärad. Omavalitsuste loomemajanduse tegevuskavade vahetulemuste ülevaatamine ja uute ülesannete jagamine.

3. Moodul: Tulemuslik kommunikatsioon ja meediasuhtlus
20.-21. oktoober 2020, koht täpsustamisel
Koolitajad: Ragnar Siil ja Märt Treier
Teemad: meeldejäävate esinemiste ja esitluste tegemine, veenva kõne mudel, strateegiline kommunikatsioon, edukad läbirääkimised, meediasuhtlus ja intervjuude andmine. Omavalitsuste loomemajanduse tegevuskavade vahetulemuste ülevaatamine ja uute ülesannete jagamine.

4. Moodul: Loomeettevõtluse Akadeemia
November 2020, koht täpsustamisel
Loomemajanduse rahvusvahelised trendid, ärimudelid loomeettevõtluses, loomemajandust toetava keskkonna kujundamine. Omavalitsuste loomemajanduse tegevuskavade vahetulemuste ülevaatamine ja uute ülesannete jagamine. Teisel päeval viiakse läbi TeamLab, mis toob kokku loomeinimesed, loovettevõtjad ja teiste valdkondade esindajad, et töötada välja suurema lisandväärtusega tooteid või teenuseid. 

5. Moodul: Projektiideede häkaton - avatud kogu Lõuna-Eestile
Jaanuar 2021, koht täpsustamisel
Koolitajad: Ragnar Siil ja Eva Leemet, lisaks projektimeeskondade mentorid
Moodul viiakse ellu koostöös Loov Eesti ja Loov Euroopa Eesti esindusega
Teemad: Loov Eesti ja Loov Euroopa eestvedamisel toimuv kultuuriprojektide häkaton Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa kultuurikorraldajatele ja eestvedajatele kultuurielu elavdamiseks ja mitmekesistamiseks omavalitsustes, maakonnaüleste algatuste käivitamiseks ja võimalusel Tartu kultuuripealinna 2024 programmi rikastamiseks. Kultuuriprojektide arendamise lõuendi kasutamine. Tartumaa kultuuristrateegia uuendamine ning 2021. aasta tegevuskava koostamine.

6. Moodul: Reaalsus versus virtuaalsus - uued tehnoloogiad ja innovatsioonijuhtimine
Veebruar 2021, koht täpsustamisel
Teemad: Esimesel päeval räägime reaalsetest keskkondadest - loova keskkonna kujundamine, kaasava avaliku ruumi põhimõtted, loovad linnad ja regioonid. Teisel päeval räägime virtuaalsetest keskkonadest, uute tehnoloogiate roll ja võimalused kultuurivaldkonnas, virtuaalreaalsus ja liitreaalsus, tehnoloogiate võimalused pakkuda uuel tasemel külastajakogemust.

7. Moodul: HÜPPELAUD - tulevaste kultuurijuhtide programm
Aprill 2021, koht täpsustamisel
Teemad: esimesel päeval toimub maakonna noortele suunatud algatus Hüppelaud, mille raames antakse kultuurijuhtimise alused tulevastele kultuurijuhtidele (noorte järelkasvu projekt). Teisel päeval loovmõtlemise tehnikate koolitus. 

8. Moodul: 21. sajandi raamatukogu Tartumaal
Mai 2021, koht täpsustamisel
Koolitaja: Jorma Sarv
Teemad: raamatukogude roll 21. sajandil, rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudel, olulisemad kohalikud ja globaalsed trendid, mis mõjutavad raamatukogundust, uute teenuste arendamine, strateegiline planeerimine raamatukogus. Sündmus on lisaks tuumikgrupile suunatud Tartumaa  rahvaraamatukogude töötajatele. Omavalitsuste loomemajanduse tegevuskavade vahetulemuste ülevaatamine ja uute ülesannete jagamine.

9. Moodul: Kultuur ei tunne piire - rahvusvahelistumine ja kultuurieksport
Juuni 2021, koht täpsustamisel
Koolitajad: Ragnar Siil ja Jorma Sarv
Teemad: programmi kokkuvõttev moodul, kultuuriekspordi ja rahvusvahelistumise võimalused, omavalitsuste loomemajanduse tegevuskavade kokkuvõtted ja esitlused, programmi kokkuvõtted, Tartumaa kultuuristrateegia tegevuskava täitmise ülevaade.